środa, 27 grudnia 2023

Wędrówki z Mikołajem Kopernikiem. Komiksowy przewodnik historyczno-kulturowy

Mikołaj Kopernik, będąc najsłynniejszym mieszkańcem Warmii, został upamiętniony w regionie na różne sposoby. Przez miejscowości związane z jego życiem i działalnością poprowadzono turystyczny Szlak Kopernikowski. Właśnie tym szlakiem wędrują bohaterowie komiksu. Ale oprócz podróżowania w przestrzeni, w wyobraźni podróżują także w czasie, aby dowiedzieć się, czym Kopernik zajmował się w poszczególnych miejscach kilka wieków temu. A Was zapraszają, abyście towarzyszyli im w tych „Wędrówkach z Mikołajem Kopernikiem”.

Aby przeczytać komiks, kliknij w okładkę.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr KE.165.2023/EK.poniedziałek, 14 lutego 2022

Prussia Design


Mirosław J. Hoffmann, Alicja Dobrosielska, Judyta Ostapiak-Jagodzińska, Prussia design. Inspiracje archeologiczne – Archaeological inspirations – Археологические инспирации, Oficyna Wydawnicza PRUTHENIA, Olsztyn 2020, ss. 238.

Pobierz Prussia Design

W tym trójjęzycznym katalogu zaprezentowano wybrane zabytki archeologiczne oraz ich elementy, ornamenty, jak też przykładowe opracowania graficzne występujących na nich motywów zdobniczych. Starano się wybrać formy i motywy najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych kultur archeologicznych. Usiłowano zarazem wybrać pozycje najciekawsze, mogące zainspirować współczesnego odbiorcę. Znalazły się tu niemal gotowe do wykorzystania motywy graficzne opracowane przez Judytę Ostapiak-Jagodzińską i Patrycję Pawelec oraz prototypy przedmiotów wykonane przez Anię Witkowską, Giedymina Jabłońskiego, Gosię Golińską, Marię Ostrowską i Romana Pniewskiego. 

sobota, 20 lutego 2021

Homini, qui in honore fuit...

Homini, qui in honore fuit. Księga pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu 

 

red. A Dobrosielska, A. Pluskowski, S. Szczepański, Towarzystwo Naukowe Pruthenia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020

Oprawa twarda, format B5, 620 stron

 ISBN: 978-83-944431-9-1


         To zbiór 34 oryginalnych tekstów napisanych przez polskich i zagranicznych badaczy, dedykowany śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu (ur. 1967 r.), historykowi, mediewiście, pracownikowi i prorektorowi ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmarłemu w pełni sił twórczych, po długiej chorobie, 16 października 2018 r.
 

wtorek, 17 grudnia 2019

Sławomir Wadyl, Studia nad kształtowaniem się pogranicza...


Sławomir Wadyl

Studia nad kształtowaniem się pogranicza pomorsko- i mazowiecko-pruskiego we wczesnym średniowieczu


Olsztyn 2019

Oprawa miękka, format A4, 364 strony
ISBN: 978-83-944431-5-3


Zagadnienie stosunków plemion pruskich z ościennymi ludami i kulturami należy do kanonu tematów historiografii pruskiej. Podejmowali je najwybitniejsi historycy Starych Prusów: Henryk Łowmiański, Jan Powierski i inni; podejmowano je również na gruncie archeologii jako kwestię obecności Słowian na pograniczach ich wpływu na kulturę pruską w okresie wczesnego średniowiecza.
Cechą charakterystyczną niemal wszystkich dotychczasowych opracowań przedstawionego wyżej problemu jest pewien – niemal paradygmatyczny – sposób podejścia/sformułowania samego zagadnienia. Wyraża on się już w samych tytułach rozpraw mu poświęconych, jak np. Stosunki polsko-pruskie…; Stosunki mazowiecko-pruskie…, czy pomorsko-pruskie…, etc. Uczeni – w szczególności chodzi tu o uczonych polskich – wykazywali się tu niemal paradygmatycznym „słowianocentryzmem”. Dopiero w ostatnich latach pojawiła się grupa badaczy młodszego pokolenia, w tym związanych z naszym regionem, która zaczęła dostrzegać i podkreślać konieczność podejmowania prób opisywania relacji międzyetnicznych i międzykulturowych z – jak to ujmują – pruskiego punktu widzenia.


poniedziałek, 4 listopada 2019

Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych

Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2019
Oprawa twarda, 398 stron
ISBN: 978-83-944431-2-2

Polecamy drugie (zmienione) wydanie kapitalnej książki Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku toruńskiego historyka prof. Jacka Wijaczki. Owe studium percepcji prawnej i społecznej zjawiska czarostwa, przenosi czytelnika w świat odmiennej od dzisiejszej mentalności. Epoka nowożytna, targana filozoficzną i mentalną wojną postu z karnawałem, stała się areną polowań na domniemane czarownice. Czy w Prusach Książęcych wyglądało to podobnie? Na to pytanie czytelnik znajdzie odpowiedź w rzeczonej książce.

Grzegorz Białuński. We wspomnieniach

Grzegorz Białuński. We wspomnieniach, J.M. Łapo, B. Radzicki, J. Sekta Olsztyn–Giżycko 2019

Oprawa twarda
ISBN: 978-83-944431-8-4

Przedstawiamy Państwu zbiór osobistych wspomnień po śp. prof. Grzegorzu Białuńskim, autorstwa osób Mu bliskich. Dla nas  pamięć po Profesorze stanowi ważną część pamięci zbiorowej środowiska naukowego i grona pasjonatów dziejów Prusów. Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z tą nietuzinkowa postacią. 

czwartek, 15 sierpnia 2019

Grzegorz Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu, wydanie drugie

Wszystkim miłośnikom tej części dziejów i naukowych prac prof. Grzegorza Białuńskiego polecamy tę pozycję, tym bardziej, że pierwsze wydanie ukazało się w bardzo małym nakładzie i błyskawicznie się rozeszło.
W tym wydaniu zmieniliśmy nieco szatę graficzną. Tym razem książka jest oprawiona w twardą okładkę i wydrukowana na delikatnie kremowym papierze, będąc tym samym milsza dla oka.

Pobierz fragmentAutor, prof. Grzegorz Białuński, pracował nad poprawkami do swojego dzieła. Niestety nie zdążył ich nanieść na tekst. Tym samym jest to jedyna i ostateczna wersja jego rozważań, poświęconych misji chrystianizacyjnej św. Brunona do Prusów (Jaćwięgów).


Grzegorz Białuński (1967–2018), prof. dr hab. – historyk Prus; wykładał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a w latach 2010–2018 pełnił funkcję prorektora ds. kadr tej uczelni; przewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Pruthenia, wieloletni Redaktor Naczelny Rocznika Pruthenia. Urodził się w Giżycku i ze swoim miastem zawsze łączyły go mocne więzi. Był współzałożycielem stowarzyszenia Wspólnota Mazurska i Archiwum Mazurskiego w Giżycku.
Autor kilkudziesięciu monografii i prawie trzystu artykułów poświęconych różnym aspektom historii ziem pruskich: dziejom plemiennym, rodom pruskim, rozwojowi osadnictwa, historii prawa, historii miast pruskich i innych. Do najważniejszych jego prac zaliczyć należy: Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich (1999), Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku) (2001), Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek). Część I, (2012).