poniedziałek, 15 października 2018

Książka Pawła Kawińskiego: Sacrum w wyobrażeniach dawnych Prusów

Paweł Kawiński 

Sacrum w wyobrażeniach dawnych Prusów

Próba interpretacji na pograniczu historii i etnologii religii 

Olsztyn 2018


Prezentujemy Państwu najnowszą książkę wydana przez naszą Oficynę. Jest ona pokłosiem żmudnych badań prowadzonych przez autora w ramach pracy doktorskiej. Paweł Kawiński przez precyzyjnie przeprowadzoną analizę historyczno-językową słownictwa pruskiego dąży do celu, którym jest "odtworzenie sposobów konceptualizacji sacrum w świadomości zbiorowej średniowiecznych Prusów". W efekcie powstała książka jedyna w swoim rodzaju, znakomita metodologicznie i merytorycznie, skutecznie wypełniająca lukę w historiografii poświęconej Prusom.

sobota, 7 października 2017

Książka Alicji Dobrosielskiej: Opór – Oportunizm – Współpraca...

Alicja Dobrosielska 

Opór – Oportunizm – Współpraca

Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju 

Olsztyn 2017Zakaz rozpowszechniania pliku bez zgody Wydawnictwa.
Dostęp możliwy jedynie za pośrednictwem niniejszej strony.

Czy na podstawie dokumentów, świadectw, relacji wytworzonych wiele lat po wydarzeniach, przez ludzi przeżywających rzeczywistość w ramach innego uniwersum symbolicznego – można sensownie mówić/pisać o sposobach doświadczania świata milczących podmiotów wydarzeń? Z tym metodologicznym problemem musiała się najpierw zmierzyć autorka omawianej książki, w której zamierzała powiedzieć coś na temat postaw zajmowanych przez Prusów wobec zakonu niemieckiego w czasie podboju przez tegoż ich ziem. Próbę uprawomocnienia tego założenia metodologicznego podjęła Autorka w pierwszym rozdziale omawianej książki i wywiązała się z niej chyba całkiem dobrze. Trzeba tu podkreślić, że niewiele znajdziemy na rynku historycznym wydawnictw, których autorzy tak szeroko i gruntownie podejmują metodologiczne i epistemologiczne problemy związane z przedmiotem swojej naukowej roboty. Alicja Dobrosielska należy tu niewątpliwie do szlachetnych wyjątków. 

Otwieramy stronę Wydawnictwa

Drodzy Czytelnicy,
Przez lata działalności Towarzystwa Naukowego PRUTHENIA wydaliśmy trochę książek związanych z historią dawnych Prus i plemion pruskich. Owa działalność wydawnicza, z początku skromna, rozwinęła się z czasem do całkiem pokaźniej, jak na stowarzyszenie naszej wielkości. Dlatego też postanowiliśmy oficjalnie powołać komórkę statutową, oddaną wyłącznie temu dziełu - Oficynę Wydawniczą PRUTHENIA.
Niniejsza strona ma być emanacją naszych dotychczasowych i przyszłych działań wydawniczych. W niedługim czasie ukażą się tu wszystkie, dotychczas wydane przez nas książki oraz zapoznamy Was z planami wydawniczymi.
Zapraszamy do obserwowania niniejszej strony i kupowania naszych książek.
Zespół redakcyjny.