Plany wydawnicze

Aktualnie pracujemy nad dwoma książkami:

1.
Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich)
w XVI–XVIII wieku
, wydanie drugie, zmienione.
Planowany termin wydania - grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r.

2.
Paweł Kawński, Sacrum w wyobrażeniach pogańskich Prusów. Próba interpretacji na pograniczu historii i etnologii religii
Planowany termin wydania - sierpień/wrzesień 2018 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz